Ustawy i Rozporządzenia Ministra NiSzW


NOT i inne

  1.   Regulamin (III umowa NOT z MNiSW) udzielania dotacji na dofinansowanie projektów celowych dla małych i średnich przedsiębiorstw, ze środków budżetowych na naukę. -obowiązuje od 14 stycznia 2011 r.
  2.   Krajowy Program Badań (Uchwała Rady Ministrów z 16.08.2011)