Definicje, listy, zestawienia

 • definicje.docDefinicje (GUS) prac badawczo-rozwojowych - 9.02.2012 r.
 • pp.docSpis oznaczeń pozycji planowania (rodzaje umów/prac)
 • GT.docGrupy tematyczne - uchwała nr 9/2007 Senatu AGH z 31.01.2007

Prace statutowe

 • H11-15.docHarmonogram dla prac statutowych w tym grantów dziekańskich - 9.02.2012
 • doDziek.docZasady i tryb przyznawania i rozliczania środków finansowych na finansowanie działalności statutowej - 5.05.2011
 • porozum.docPorozumienie w sprawie wykonania grantu dziekańskiego (pracy statutowej) - 5.05.2011
 • Aneks_porozumienie.docAneks do porozumienia w sprawie wykonania grantu dziekańskiego(propozycja DOBN - 8.05.2013)
 • wniosek.docWniosek o finansowanie grantu dziekańskiego - 5.05.2011
 • pismo_odbiory.pdfZasady odbiorów prac z 2016 roku - 22.12.2016
 • protokol_01_BS.docProtokół zdawczo-odbiorczy prac statutowych - 22.12.2016
 • protokol_01_GD.docProtokół zdawczo-odbiorczy grantów dziekańskich - 22.12.2016
 • ds13.docZasady i terminy przygotowania wniosku o przyznanie dotacji na działalność statutową na rok 2014 - 11.06.2013
 • kzt.docKarta zgłoszenia tematu pracy statutowej; Zestawienie zadań (Załącznik 1 - do powyższych zasad)
 • OswStat.docxOświadczenie o prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych (dot. tylko wniosku na działalność statutową) - 23.05.2016

NCN


Różne ogólne i pozostałe

 • Aneks.docAneks do umowy o wykonanie pracy badawczo-rozwojowej (Pismo okólne Rektora AGH 4/2009
 • Harmon.docHarmonogram dla pozostałych prac - 9.02.2012
 • Kalkul.xlsxKalkulacja wstępna i końcowa w Excelu (15.05.2015) wspomaga obliczenia zawiera formularze do wydruku po wprowadzeniu danych

(% w punktach 1b i 1g kalkulacji na podstawie danych ZUS - składka na ubezpieczenie rentowe i wypadkowe, wcześniej także podawane w Komunikatach Kwestora 10/2013, 11/12, 8/12, 11/11, 13/10, 19/09, 7/09)

W umowach zawartych po 24.02.2015 zgodnie z zarządzeniem 4/2015 Rektora AGH obowiązują nowe formularze kalkulacji