Prace statutowe

  • doDziek.docZasady i tryb przyznawania i rozliczania środków finansowych na finansowanie działalności statutowej - 5.05.2011
  • porozum.docPorozumienie w sprawie wykonania grantu dziekańskiego (pracy statutowej) - 5.05.2011
  • Aneks_porozumienie.docAneks do porozumienia w sprawie wykonania grantu dziekańskiego(propozycja DOBN - 8.05.2013)
  • wniosek.docWniosek o finansowanie grantu dziekańskiego - 5.05.2011
  • pismo_odbiory.pdfZasady odbiorów prac z 2016 roku - 22.12.2016
  • protokol_01_BS.docProtokół zdawczo-odbiorczy prac statutowych - 22.12.2016
  • protokol_01_GD.docProtokół zdawczo-odbiorczy grantów dziekańskich - 22.12.2016
  • kzt.docKarta zgłoszenia tematu pracy statutowej; Zestawienie zadań (Załącznik 1 - do powyższych zasad)
  • oswiadczenia_liczba_N.docxOświadczenie o prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych (dot. tylko wniosku na działalność statutową)

NCN