Prace statutowe

  • doDziek.docZasady i tryb przyznawania i rozliczania środków finansowych na finansowanie działalności statutowej - 5.05.2011
  • porozum.docPorozumienie w sprawie wykonania grantu dziekańskiego (pracy statutowej) - 5.05.2011
  • Aneks porozumienie.docAneks do porozumienia w sprawie wykonania grantu dziekańskiego(propozycja DOBN - 8.05.2013)
  • wniosek.docWniosek o finansowanie grantu dziekańskiego - 5.05.2011
  • zo17nowe podpisane.pdfZasady odbiorów prac z 2017 roku - 11.01.2018
  • proto1BS.zipProtokół zdawczo-odbiorczy prac statutowych - 8.01.2018
  • proto2GD.zipProtokół zdawczo-odbiorczy grantów dziekańskich - 8.01.2018
  • kzt.docKarta zgłoszenia tematu pracy statutowej; Zestawienie zadań (Załącznik 1 - do powyższych zasad)
  • oswiadczenia liczba N.docxOświadczenie o prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych (dot. tylko wniosku na działalność statutową)
  • H11-15.docHarmonogram z 9.02.2012

NCN