Dział Obsługi Programów Krajowych

zapewnia:

·    Pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji na temat programów dających możliwość uzyskania środków finansowych na realizację krajowych projektów badawczych

·    Wsparcie wnioskodawców na etapie przygotowania aplikacji:

  •   konsultacje indywidualne z wnioskodawcą.
  •   weryfikacja poprawności przygotowania wniosku,
  •   przygotowanie wybranych załączników do dokumentacji projektowej.

·   Nadzór nad realizacją projektów krajowych:

  •   weryfikacja poprawności przygotowania umowy oraz dokumentów projektowych,
  •   rejestracja i archiwizacja dokumentów projektowych,
  •   weryfikacja i pomoc w sporządzaniu raportów z realizacji projektów.

·   Współpracę z instytucjami finansującymi (tj.: NCN, NCBiR, MEiN, NAWA).