22.02.2017

Uruchomione konkursy NCN w systemie e-COP


Dział Obsługi Programów Krajowych zachęca do składania wniosków do programu ETIUDA 5 na stypendia doktorskie oraz SONATINA 1 dla osób, które posiadają stopień naukowy doktora uzyskany w okresie 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, lub którym stopień naukowy doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2017 r. (wsparcie kariery naukowej młodych badaczy poprzez stworzenie możliwości zatrudnienia i prowadzenia badań w polskich jednostkach naukowych oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży zagranicznych w wysokiej jakości ośrodkach naukowych). Termin zakończenia naboru w NCN mija 22 marca 2017 r.