11.08.2016

Uruchomione konkursy MNiSW, NCN i NCBiR w e-COP


W systemie e-COP uruchomione są następujące konkursy obsługiwane przez Dział Obsługi Programów Krajowych:

a) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

- DIALOG - program, którego celem jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej;

b) Narodowe Centrum Nauki:

- MAESTRO 8 - konkurs na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców, mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe;

- SONATA BIS 6 - konkurs na projekty badawcze, mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopnień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem;

c) Narodowe Centrum Badań i Rozwoju:

- Bezpieczeństwo i Obronność 8/2016 - konkurs na wykonanie i finansowanie projektów w ramach programu badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa;

- 1/P/2016 Młodzi Naukowcy 2016 - konkurs na wykonanie i finansowanie projektów w ramach programu badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. „Przyszłościowe technologie dla obronności – konkurs młodych naukowców”.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminami konkursów oraz aplikowania wniosków przez system e-COP