25.09.2015

Szkolenie z działalności statutowej


24 września 2015 r. odbyło się szkolenie z zakresu wnioskowania i rozliczania środków finansowych na działalność statutową i dla młodych naukowców. Przesyłamy Państwu materiały jakie prezentowane były przez pracowników COP.