07.10.2016

Spotkanie informacyjne odnośnie programu TECHMATSTRATEG


13 października 2016 r. o godzinie 9:00 w paw. A-0 w sali. 106 odbędzie się spotkanie informacyjne w związku z naborem wniosków do programu TECHMATSTRATEG (NCBiR), którego celem jest rozwój wiedzy w obszarze nowoczesnych technologii materiałowych, prowadzący do transferu do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań oraz wzrost międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie. Spotkanie to będzie podzielone na dwa bloki tematyczne: pierwszy dotyczyć będzie spraw ogólnych aplikowania wniosków, drugi - aspektów prawnych. Przewidziany czas trwania dyskusji to 1,5 godziny. Zapraszamy serdecznie kierowników projektów oraz osoby z administracji, które będą zajmować się prowadzeniem wniosków na poziomie wydziałów. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu proszę o przesłanie maila w terminie do 11 października br. na adres bsluczak@agh.edu.pl z podaniem imienia, nazwiska i wydziału (ilość miejsc ograniczona).