14.07.2016

Otwarcie dwóch konkursów - NCBiR


NCBiR otworzyło dwa konkursy strategiczne: 

a) BIOSTRATEG:

  1. Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej;
  2. Przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa;
  3. Ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
  4. Leśnictwo i przemysł drzewny.

b) TECHMATSTRATEG:

  1. Technologie materiałów konstrukcyjnych;
  2. Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych;
  3. Bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich.

Nabór wniosków do programu BIOSTRATEG prowadzony będzie od 16 sierpnia do 30 września 2016 r., z kolei do programu TECHMATSTRATEG - od 15 września do 28 października.

Zachęcamy do zapoznania się z dostępnymi na stronach NCBIR dokumentami konkursowymi:

BIOSTRATEG:www.ncbir.gov.pl/programy-strategiczne/srodowisko-naturalne-rolnictwo-i-lesnictwo---biostrateg/biostrateg-iii-konkurs/aktualnosci/art,4296,iii-konkurs-na-projekty-w-ramach-programu-strategicznego-srodowisko-naturalne-rolnictwo-i-lesnictwo-biostrateg.html

TECHMATSTRATEG: www.ncbir.gov.pl/programy-strategiczne/nowoczesne-technologie-materialowe---techmatstrateg/aktualnosci/art,4353,i-konkurs-na-projekty-w-ramach-programu-strategicznego-nowoczesne-technologie-materialowe-techmatstrateg.html