16.09.2015

Ogłoszenie konkursów przez NCN


15 września Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nowe konkursy:

  • OPUS 10 na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów
  • PRELUDIUM 10 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora
  • SONATA 10 na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora

Termin składania wniosków w systemie OSF mija 15 grudnia 2015 r.