14.07.2016

"Innowacje dla Sił Zbrojnych RP"


Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych ma zaszczyt zaprosić do udziału w III edycji konkursu na najlepsze innowacyjne rozwiązanie techniczne w dziedzinie obronności „Innowacje dla Sił Zbrojnych RP”. W konkursie mogą wziąć udział podmioty gospodarcze, instytucje naukowo-badawcze i edukacyjne, zarejestrowane i mające siedzibę w Polsce oraz osoby fizyczne posiadające obywatelstwo polskie. Do konkursu mogą być zgłaszane koncepcje, pomysły, realizowane projekty na dowolnym etapie realizacji wdrożenia lub gotowe produkty i rozwiązania możliwe do zastosowania i wykorzystania w Siłach Zbrojnych RP. Wnioski konkursowe należy dostarczyć do kancelarii jawnej I3TO w terminie do 30 listopada 2016 roku. Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://i3to.wp.mil.pl/pl/1_154.html