11.08.2016

Forum Młodych Innowatorów - od pomysłu do przemysłu


Informujemy, że organizatorzy Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy, Klaster Chemii Specjalistycznej CHEM-STER, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Park Przemysłowy Metalchem” z inicjatywy Grupy Azoty ZAK S.A. serdecznie zapraszają Państwa do udziału w Konkursie pn.: „Forum Młodych Innowatorów” - od pomysłu do przemysłu.

 Celem konkursu jest identyfikacja, przygotowanie i wybór najlepszych innowacyjnych pomysłów młodych innowatorów z zakresu nowoczesnych technologii, konstrukcji, materiałów dla chemii i energetyki, mających szanse praktycznego zastosowania w przemyśle.

 Konkurs ogłoszony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych.

a) I kategoria wiekowa: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

b) II kategoria wiekowa: studenci i doktoranci do 30 roku życia (dalej jako „Uczestnik”).

 1.       Etap I – Dodatkowe zgłoszenie pomysłów do Konkursu oraz przygotowanie Modelu Biznesowego – zostanie przeprowadzone od 01.08.2016 r. do 10.10.2016 r. W ramach I etapu Uczestnicy będą mieli za zadanie zgłoszenie poprzez Formularz Zgłoszeniowy swojego udziału w Konkursie oraz przygotowanie Modelu Biznesowego dla pomysłu. Do II etapu Konkursu zakwalifikowane zostaną wszystkie pomysły spełniające wymogi formalne, tzn. zostanie wysłany prawidłowo wypełniony Formularz Zgłoszeniowy oraz przygotowany Model Biznesowy w określonym w Regulaminie terminie.

2.        Etap II– Wybór Finalistów Konkursu – zostanie przeprowadzony w dniach od 11.10.2016 r. do 20.10.2016 r.

3.       Finał Konkursu:

zostanie przeprowadzony w dniu 26.10.2016 roku r. podczas inauguracji II Międzynarodowej Konferencję Nowoczesne Technologie Konstrukcje Materiały dla Sektora Chemii I Energetyki w Kędzierzynie-Koźlu. Ostateczne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi najpóźniej w dniu 26.10.2016 r. w trakcie finału Konkursu oraz poprzez publikację wyników na stronie internetowej Konkursu http://konkurs-ntkm.pl/

 

Informujemy państwa że od dnia 01.08.2016r. został ogłoszony dodatkowy nabór wniosków zgodnie z dołączonym ANEKSEM DO REGULAMINU KONKURSU „FORUM MŁODYCH INNOWATORÓW” EDYCJA PIERWSZA