Dział Obsługi Programów Krajowych

zapewnia:

 1.   Współpracę z wydziałami i innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni oraz obsługę formalno-techniczną działalności naukowo-badawczej w tym:

  •   Bieżące informowanie wydziałów o nowych formach finansowania działalności n-b oraz doradztwo odnośnie wyboru optymalnych sposobów finansowania działalności n-b i przygotowania odpowiednich umów.
  •   Prowadzenie bieżących szkoleń dla służb administracyjnych Wydziałów i innych jednostek organizacyjnych AGH w zakresie działalności naukowo-badawczej.
  •   Koordynację i przygotowanie wspólnie z wydziałami planów i sprawozdań z działalności n-b.
  •   Koordynację i przygotowanie wspólnie z wydziałami oraz przekazanie do MNiSzW wniosków na działalność statutową wraz z "DUN" (działalność upowszechniająca naukę) oraz raportów z ich realizacji.
  •   Koordynowanie i aktywną pomoc w sporządzaniu wniosków i raportów z realizacji projektów: badawczych, celowych ("grantów").
  •   Obsługę techniczną Senackiej Komisji ds. Nauki.
  •   Koordynację przygotowania materiałów (sprawozdania, kalkulacje wynikowe i inne) do odbiorów przez Zespoły ds Badań Naukowych, prac statutowych w tym Grantów dziekańskich. Obsługę formalno-techniczną Zespołów ds Badań Naukowych.
  •   Prowadzenie rejestrów i komputerowych baz danych dotyczących działalności n-b.
  •   Współprzygotowanie wraz z wydziałami, Kwesturą i Działem Kadrowo-Płacowym sprawozdania GUS "PNT-01s".

 2.   Współpracę z MNiSzW, NCN, NCBiR i innymi instytucjami w zakresie obsługi badań naukowych.
 3.   Sporządzanie różnego rodzaju wykazów i analiz dotyczących działalności n-b dla Władz Uczelni, MNiSzW, Organów Samorządowych i innych instytucji.
 4.   Przygotowanie w ramach kompetencji projektów założeń do realizacji polityki Uczelni w zakresie badań naukowych, zgodnie z wytycznymi i ustaleniami Senatu i Władz Uczelni.